Effecta Redovisning och Rådgivning AB startades 2017 av Linda Ljusterfors.

 

 

 

Jag har arbetat med redovisning och rådgivning sedan 1999 och har under åren hunnit skaffa
mig en gedigen erfarenhet av yrket. Då jag har varit verksam under lång tid har jag kommit i
kontakt med många olika branscher.

Sedan 2005 är jag Auktoriserad redovisningskonsult och medlem i SRF. Det innebär att jag
regelbundet genomgår kvalitetskontroller vilket resulterar i att redovisningen alltid är av
högsta kvalité.

Mitt främsta kompetensområde är redovisning i små och medelstora företag och jag utför
mitt arbete med ett stort engagemang och försöker vara så nära mina kunder som möjligt.
Det är viktigt att kunden känner en trygghet när man anförtror sitt bolags redovisning till Effecta.

Anlitar man Effecta vet man att redovisningen alltid är av hög kvalité och rapporteras i rätt
tid till ägare, anställda och myndigheter.
För att det löpande bokföringsarbetet skall bli så tids- och pappersbesparande som möjligt
strävar vi efter att tillsammans med kunden utveckla moderna och digitaliserade
redovisningsmetoder.