Julgåvor som du ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställde. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Julgåvor till anställda
Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om

värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Presentkort i gåva till anställda.
En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Husarbete som skattefri gåva till anställda.

Penninggåva till ideell verksamhet i stället för julgåva
Om du på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om du för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till dina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Du får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Sponsringspaket
Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter.

Läs Skatteverkets ställningstagande om Skattefria julgåvor och sponsringspaketlänk till annan webbplats

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla
Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda
Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.

Texten ovan kommer från Skatteverket.
Länk https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor/julgavor.4.18e1b10334ebe8bc80003009.html

Effecta Redovisning är en redovisningsbyrå på Ekerö som arbetar med företag i Stockholm.
Linda Ljusterfors är ägare och grundare av Effecta Redovisning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *