Förslaget om skattelättnader för personaloptioner innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den aktie, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital

Läs mer här

Effecta Redovisning är en redovisningsbyrå på Ekerö som arbetar med företag i Stockholm.
Linda Ljusterfors är ägare och grundare av Effecta Redovisning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *