Om Effecta redovisning sköter den löpande redovisningen i ditt bolag avslutas året med ett
bokslut och en inkomstdeklaration för bolaget/firman.

Väljer ni att själv sköta den löpande redovisningen kan ni anlita vår hjälp med att endast
upprätta årsbokslut och inkomstdeklaration.

Exempel på arbetsinsatser vi ofta gör avseende årsbokslut och inkomstdeklarationer:

• Upprättande av årsbokslut tillsammans med specifikationer
• Årsredovisning
• Årsstämmoprotokoll
• Övriga bokslutshandlingar enligt lag
• Bolagets/firmans inkomstdeklaration
• Rådgivning/regelverk